Нова українська школа

      «Ми не можемо змінити напрям вітру, але завжди маємо змогу підняти вітрила», - за таким меседжем провели осінні канікули креативні учителі початкових класів. Протягом тижня, під час якого учні відпочивали, педагоги продовжували працювати над модернізацією освітнього простору.    
      Учителі впевнені, що вплив середовища на розвиток особистості дуже великий, тому ще влітку подбали, щоб дітей зустріли оновлені класні кімнати. Велику увагу приділяли створенню осередків, можливості трансформації простору для організації групової та індивідуальної діяльності школярів.
   
     Цього разу вектор творчості та натхнення вчителів і батьків було направлено на оформлення рекреацій: на стінах коридорів створено навчальні, ігрові та творчі зони. Діти із задоволенням проводять вільний час в оновлених коридорах школи.
    Усе, від естетики дизайну до емоційного фону в закладі, направлено на створення таких умов, за яких учні зростатимуть як особистості.

 

 

 


      З 3 вересня в навчальному закладі для учнів 1-А, Б, В класів Нової української школи за рахунок міського бюджету організовно роботу групи подовженого дня.
     
       Адміністрацією школи створено належні умови для навчальної, виховної та пізнавальної діяльності учнів.
      Діти знаходяться під опікою досвідченого вихователя Піддубної В.О., яка забезпечує сучасну якість освіти, приділяє велику увагу розумовому, фізичному та естетичному розвитку школярів, дбає про задоволення їхніх потреб та інтересів.Прогулянки на свіжому повітрі, рухливі ігри, спортивні естафети, відвідування бібліотеки, слухання казок під час відпочинку, розваги в ігровій кімнаті, спілкування з друзями, смачні обіди - ось далеко не повний перелік того, що робить перебування дітей у групі подовженого дня корисним і цікавим.

28 вересня у Херсонській загальноосвітній школі І - ІІІ ступенів №4 розпочато І сесію тренінгів НУШ для 70 вчителів міста, які в 2019/2020 навчальному році будуть викладати навчальні предмети у перших класах.
      Представники Херсонської академії неперервної освіти методист навчально - методичної лабораторії початкової освіти Стребна О.В. та завідувачка методичної лабораторії Клюєва Т.М., директор школи Потук О.І. побажали тренерам і вчителям продуктивної роботи, натхнення та творчості.
     Навчання було оргнізовано із застосуванням інтерактивних технологій. Вчителі початкових класів мали змогу детально опрацювати зміст нового Державного стандарту початкової освіти та навчальних програм. Ознайомитися із методикою проведення ранкових зустрічей, питаннями щодо ролі учителя в організації освітніх осередків та створенні психлогічного безпечного середовища для учнів.
     Проведення тренінгу сприяло підвищенню фахового рівня та педагогічної майстерності вчителів початкової школи.

«Гра по-новому, навчання по-іншому в освітньому просторі Нової української школи»
      Захоплююче і цікаво пройшли перші тижні навчання першокласників в Новій українській школі.
      Учні поринули в світ нових вражень та піднесеного настрою: придумували, загадували, будували, руйнували, пізнавали оточуючий світ, знаходили нових друзів, звикали до класу, ставали справжніми школярами.
      Особливо дітям подобається «Ранкове коло» на свіжому повітрі, що об'єднує та запалює енергією на цілий день.
      Учні переконалися, що олівець робить письмо комфортнішим, без стресу, виховує бажання виправитись.

     А ось і новенькі підручники.

      За рахунок співфінансування держбюджету та бюджету Херсонської міської ради отримали 2 ноутбуки.

      Набуті знання, уміння, навички стануть у нагоді в подальшому процесі навчання.

                         Оцінювання навчальних досягнень учнів перших класів.
     Міністерством освіти і науки України затверджено нові методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів перших класів.
     Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у першому класі має формувальний характер, здійснюється вербально, на субєкт-субєктних засадах, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і самооцінювання.
     Орієнтирами для спостереження та оцінювання є вимоги до обов'язкових результатів навчання та компетентностей учнів початкової школи. При цьому особливості дитини можуть впливати на темп навчання, внаслідок чого діти можуть досягати вказаних результатів раніше або пізніше від завершення зазначеного циклу чи рівня.
     Формувальне оцінювання насамперед дозволяє оцінити процес навчання, а не результат, а також вміння кожного учня. Зокрема, за запропонованим зразком учителі характеризуватимуть, як активно дитина працювала на уроці, чи була допитливою, чи добре співпрацювала з іншими тощо.
     Невід'ємною частиною цього процесу є формування здатності дітей самостійно оцінювати власні досягнення. Передбачається, що за результатами формувального оцінювання вчитель може підкорегувати навчальний процес, свою роботу, а також вибудувати індивідуальну освітню траєкторію учня.
     Формувальне оцінювання має на меті підтримати навчальний поступ учнів; формувати в дитини впевненість у собі, наголошуючи на її сильних сторонах, а не на помилках, діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; підтримувати бажання навчатися та прагнути максимально можливих результатів; запобігати побоюванням помилитися», - зазначено в методичних рекомендаціях.
     Тому важливо не порівнювати дітей між собою, а порівнювати те, як дитина працювала раніше і як - протягом періоду, що оцінюється. Тобто наскільки дитина виросла над собою ж.
     Відповідно до затверджених методичних рекомендацій, учителі початкових класів використовуватимуть формувальне оцінювання, яке на етапі першого класу повинне включати два обов'язкові компоненти: доброзичливе ставлення до учня як до особи та його зусиль, спрямованих на рішення задачі (навіть якщо ці зусилля не дали позитивного результату).
     Облік результатів завершального (підсумкового) оцінювання, яке здійснюється з урахуванням динаміки зростання рівня знань учнів, фіксуватиметься вчителями у свідоцтві досягнень, зразок якого також затверджений МОН (свідоцтво у форматі А4, свідоцтво у форматі А5).
     Свідоцтво містить два блоки. Перша частина - особисті досягнення - заповнюється двічі впродовж року. У жовтні - проміжне оцінювання, і в травні - підсумкове оцінювання. Друга частина - предметні компетенції - заповнюється тільки в травні в рамках підсумкового оцінювання.
     Учителі даватимуть характеристику предметним компетенціям учня за чотирьохрівневою системою: «має значні успіхи», «демонструє помітний прогрес», «досягає результату за допомогою вчителя», «ще вимагає уваги й допомоги».
     Окрім зафіксованих навчальних результатів, що містяться у свідоцтві й за якими здійснюється оцінювання, учитель може додавати свої характеристики, про які бажає проінформувати батьків. Також свідоцтво передбачає поле для розгорнутого коментаря вчителя, який може бути адресований батькам учня для глибшого розуміння розвитку дитини.
Наказ МОН № 924 від 20.08.2018 року «Пpo затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі»

Організація освітнього простору НУШ: оформлено навчальні приміщення для учнів 1-х класів закладу. Змінено просторово-предметне оточення та засоби навчання для першокласників.

 

 

«Ми не можемо змінити напрям вітру, але завжди маємо змогу підняти втірила», - за таким месичем провели осінні канікули креативні вчителі початкових класів. Протягом тижня, під час якого учні відпочивали, педагоги продовжували працювати над модернізацією освітнього простору.

Учителі впевнені, що вплив середовища на розвиток особистості дуже велекий, тому ще влітку подбали, щоб дітей зустріли оновлені класні кімнати. Велику увагу приділяли створенню осередків. Можливості трансофрмацйії простору для організації групової та індивідуальної діяльності школярів.

Цього разу вектор творчості та натхнення вчителів та батьків було направлено на оформлення рекреацій: на станах коридорів створено навчальні, ігрові та творчі зони. Діти із задоволенням проводять вільний час в оновлених коридорах школи.    

Усе, від естетики дизайну до емоційного фону в закладі, направлено на створення таких умов, за яких учні зростатимуть як особистості.