Методична робота

 

2020/2021 навчальний рік

 

         Науково-методична проблема    «Компетентісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього простору»

 Інноваційна діяльність:

прияння всебічному розвитку особистості здобувачів освіти, формування в учнів компетентностей, визначених державним стандартом, підвищення якості знань учнів через формування в учнів наукового мислення;

-формування сучасного освітнього середовища; упровадження різних форм навчання (дистанційної, змішаного навчання тощо).

 Завдання педагогічного колективу:

 Створювати сучасний освітній простір для здобувачів освіти з метою впровадження  Концепції НУШ; виконання Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої  освіти.

·  Створити умови для формування в здобувачів освіти наукового мислення та  оволодіння ними ключовими компетентностями.

·     Розвивати в здобувачів освіти індивідуальні здібності, мотивувати їх до ефективної освітньої діяльності.

·     Стимулювати педагогічних працівників до професійного вдосконалення та новаторської діяльності.

·   Забезпечити реалізацію особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, компетентісного підходів до реалізації виховного процесу в закладі освіти.

·    Залучити батьківську громаду, представників органів державної влади, громадських і благодійних організацій до виховання дітей та учнівської молоді.

Склад методичної ради Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Херсонської міської ради

 

ПЛАН ЗАСІДАНЬ  МЕТОДИЧНОЇ  РАДИ НА 2020/2021 Н.Р.

 

ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 5-11 КЛАСІВ