Методична робота

2021/2022 навчальний рік

Науково-методична проблема - «Компетентісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення освітнього простору» 

Аспект проблеми - підвищення якості знань учнів через формування в учнів наукового мислення

Завдання педагогічного колективу:        

Забезпечити   необхідні умови щодо  реалізації  впровадження нового Державного стандарту початкової та  базової загальної середньої освіти.

-Продовжувати інформатизацію освітнього процесу, використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення всіх предметів навчального плану та управлінської діяльності.

-Створити умови для  оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями на основі розвитку їх наукового мислення, творчості й мотивації до навчання. 

-Розвивати інноваційну діяльність, підтримувати педагогічні ініціативи вчителів для забезпечення рівного доступу кожної дитини до якісної освіти та отримання якісної освіти на рівні Державних стандартів.

-Забезпечити розвиток громадської активності та ініціатив учасників освітнього процесу.

-Забезпечити виховання громадянина України,  формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливе ставлення до його культури.

-Розвивати учнівське самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.

-Створити умови для всебічного розвитку особистості, формувати навички здорового способу життя в учнівської молоді.

-Упроваджувати соціально-емоційне навчання в контексті реформи «Нова Українська школа».

Віртуальний методичний кабінет
План роботи Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4

Участь у тренінгах, вебінарах, семінарах. Методичні наробки вчителя.

Методична робота у 2021/2022 навчальному році
Методична робота у 2020/2021 навчальному році
Матеріали педагогічної ради