Методична робота

 

2020/2021 навчальний рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням педагогічної ради
від 23.12.2020 року

(протокол №5 )

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Херсонської міської ради

на 2021 рік

Загальна кількість педагогічних працівників, які підвищуватимуть кваліфікацію - 74 особи.

 

з/п

Напрям

Суб’єкт підвищення
кваліфікації

Кількість

педагогічних

працівників

Примітки

1.

Розвиток професійних компетентностей

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Освітня платформа Ed Era

Освітня платформа Prometeus

Освітня платформа «Всеосвіта»

Cisco Networking Academi

45

 

2

 

4

 

2

 

1

 

2.

Психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти, андрагогіка

Освітня платформа Ed Era

 

18

 

 

 

 

         Науково-методична проблема    «Компетентісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього простору»

 Інноваційна діяльність:

прияння всебічному розвитку особистості здобувачів освіти, формування в учнів компетентностей, визначених державним стандартом, підвищення якості знань учнів через формування в учнів наукового мислення;

-формування сучасного освітнього середовища; упровадження різних форм навчання (дистанційної, змішаного навчання тощо).

 Завдання педагогічного колективу:

 Створювати сучасний освітній простір для здобувачів освіти з метою впровадження  Концепції НУШ; виконання Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої  освіти.

·  Створити умови для формування в здобувачів освіти наукового мислення та  оволодіння ними ключовими компетентностями.

·     Розвивати в здобувачів освіти індивідуальні здібності, мотивувати їх до ефективної освітньої діяльності.

·     Стимулювати педагогічних працівників до професійного вдосконалення та новаторської діяльності.

·   Забезпечити реалізацію особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, компетентісного підходів до реалізації виховного процесу в закладі освіти.

 

·    Залучити батьківську громаду, представників органів державної влади, громадських і благодійних організацій до виховання дітей та учнівської молоді.

Склад методичної ради Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Херсонської міської ради

 

ПЛАН ЗАСІДАНЬ  МЕТОДИЧНОЇ  РАДИ НА 2020/2021 Н.Р.

 

ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 5-11 КЛАСІВ 

 

 

 

Засідання педагогічної ради - січень 2021

 

Тиждень зарубіжної літератури та історії - 2020

 

Опановуємо ІКТ

 

Останнім часом надзвичайно важливим є впровадження  інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес, тому в закладі систематично проходять тренінги, спрямовані на оволодіння педагогічними працівниками новими технологіями, які можна використовувати під час дистанційного навчання. 4 січня 2021 року в освітньому закладі проведено семінар із елементами тренінгу «Створення онлайн-опитувальників (Googlе-форма)», у ході якого вчителі інформатики Олена СЕРЕДА, Оксана ВОЛОНТИР, Олена ЛЕВЧЕНКО навчили колег створювати різні види опитувань-онлайн. Така форма роботи дозволяє в дистанційному режимі швидко отримати потрібну інформацію та готові результати. Ці навички знадобляться педагогам у роботі з учнями при вивченні будь-яких предметів, у виховній роботі, роботі з батьками здобувачів освіти. 

ооо   лллл

 тттт  

ПЕДАГОГІЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП         Традиційно щороку вчителі освітнього закладу запрошують колег та адміністрацію на показові уроки, на яких діляться досвідом, власними педагогічними родзинками. Такі заходи сприяють професійному розвитку, пошуку нових підходів до викладання в сучасних умовах.


       03 грудня показовий урок зарубіжної літератури в 5-А класі провела учитель вищої категорії О.О.СОЦЕНКО, продемонструвавши методи та прийоми, спрямовані на формування ключових компетентностей здобувачів освіти. Учні виявили активність, зацікавленість, уміння творчо мислити.  Урок був насиченим і яскравим.

ggggg


07 грудня свою педагогічну майстерність продемонстрували ще троє вчителів освітнього закладу. Л.О.Білоконь запросила гостей на урок основ здоров’я до 7-Б класу, на якому учні набули практичних навичок безпечного поводження з побутовими хімічними речовинами. Г.О.Шестакова провела цікавий, енергійний  урок з елементами квесту на тему «Спорт» з учнями 6-А класу, де школярі виявили належний рівень володіння англійською мовою. Учні 8-Б класу під керівництвом О.О.Волонтир на уроці інформатики вчилися створювати власні блоги, набуваючи такої необхідної в сучасному світі інформаційної компетентності.

Педагоги освітнього закладу вміють зацікавити дітей і залучити їх до активного й захоплюючого процесу здобуття знань. Уроки вразили невимушеною атмосферою, цікавими педагогічними знахідками, умінням працювати в команді.

хххх  ррр  иии  

08 грудня С.В.Левченко запросила колег на урок української мови, який пройшов у формі лабораторного дослідження. Учні 7-А класу, спираючись на раніше вивчений матеріал, досліджували дієприкметник як особливу форму дієслова, використовуючи сучасні інформаційні технології.


09 грудня Л.В.БУТОВА запросила колег на урок англійської мови «Мій Київ дивовожний». Учні  5-А класу презентували культурні пам’ятки нашої столиці, виявивши належний рівень володіння англійською лексикою, граматикою, уміння використовувати монологічне та діалогічне мовлення, творчі здібності. Лілія Володимирівна спрямувала урок на виховання в учнів патріотизму, духовних цінностей, усвідомлення необхідності вивчення англійської мови в сучасному світі.

898


10 грудня показовий урок французької мови в 8-Б класі провела Г.О.ШЕСТАКОВА, продемонструвавши цікаву групову роботу в процесі вивчення іноземних мов, у ході якої учні продемонстрували різні види мовленнєвої діяльності: аудіювання, письмо, говоріння. Усі завдання мали практичне спрямування, урок був сучасним, динамічним і цікавим.

454

Естафета триває….