Основні пріорітети розвитку закладу освіти

 

Основні  пріоритети розвитку

Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4

Херсонської міської ради

 

-Формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, орієнтованого на автономію, академічну свободу для всебічного розвитку особистості як найвищої цінності суспільства.

-Забезпечення якості надання освітніх послуг на початковому, базовому та профільному середньому рівнях освіти.

-Підвищення професійного рівня кадрового по­тенціалу, розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів у пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності.

-Формування цінностей і необхідних для самореалізації здобувачів освіти компетентностей; удосконалення форм і змісту освітнього процесу через упровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

-Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами.

-Удосконалення системи роботи з обдарованими учнями, підвищення якості підготовки учнів до предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, ДПА, ЗНО.

-Створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок.

 -Оснащення освітнього закладу сучасною матеріально-технічною базою.

-Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості щодо діяльності освітнього закладу.

  

Науково-методична проблема

 

Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього простору

 

Мета діяльності школи в 2019/2020 навчальному році - створення відповідних умов для впровадження компетентнісного підходу та інноваційних змін у процесі розбудови освітнього простору.

Завдання педагогічного колективу:

 -розроблення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-розвиток професійної компетентності педагога  шляхом упровадження сучасних інноваційних технологій з питань формування компетентісного підходу щодо соціалізації учнів;

-розроблення загальних методичних рекомендацій з реалізації  проблеми компетентнісного підходу щодо соціалізації особистості та створення нового освітнього простору;

-підвищення ефективності проведення уроків та виховних заходів, підвищення рівня якості знань учнів;

- забезпечення всебічного розвитку дітей під час освітнього процесу;

-формування в учнів комплексу ключових компетентностей під час уроків та позакласної діяльності;

-виховання в учнів почуття патріотизму, відповідальності, толерантності, активної життєвої позиції.