Виховний процес

Основні завдання виховної роботи на  2019-2020 навчальний рік:

1. Формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливе ставлення до його культури.

2. Створення безпечного середовища в закладі освіти та толерантних стосунків у суспільстві, атмосфери фізичного комфорту, сприятливого соціального та психологічного клімату, що підтримує особистість, яка розвивається, вчасно реагує на її потреби та з повагою ставиться до її особливостей. Запобігання та реагування на насилля, жорстоке поводження та експлуатацію дітей, протидія булінгу, формування ненасильницької моделі поведінки та вирішення конфліктів мирним шляхом.

3. Формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути компетентним у питаннях захисту власного здоров’я.

4. Розвиток моральної активності особистості, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, миролюбності, ввічливості, здатності прощати і просити пробачення.

5. Формування усвідомлення значення природи в житті людини, почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них, здатності гармонійно співіснувати з природою.

6. Виховання особистості, яка має систему елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері.

7. Виховання усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвиненої потреби в трудовій активності. Профорієнтаційна робота із використанням сучасних прийомів, методів і форм виховної системи.

8. Профілактика правопорушень серед учнівської молоді.

9. Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.

10.  Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом. Здійснення педагогічної просвіти батьків з використанням сучасних форм і методів.

Напрями

виховної роботи у 2019-2020 навчальному році:

 

1.      Ціннісне ставлення до себе.
2.      Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей.
3.      Ціннісне ставлення до праці.
4.      Ціннісне ставлення до природи.
5.      Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.
6.      Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.