Виховний процес

Про пріоритетність та змістовність

виховання дітей та  учнівської молоді у 2018-2019 р

 

           Школа – це місце, де дітей не тільки навчають, а, перш за все, школа - це  простір для формування  успішних, креативних і щасливих людей. А такий розвиток можливий тільки  у атмосфері сприятливого соціального та психологічного клімату.

    У роботі класні керівники керуються Законами України «Про освіту», «Про середню загальну освіту»,  Програмою «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленою Указом Президента України від 25.06.2013 року № 334-2013, Методичними рекомендаціями МОН на 2018-2019 н.р.   

 Пріоритетними напрямками у виховній роботі визначено національно-патріотичне, превентивне, моральне, правове та родинне виховання. Велика увага приділяється формуванню у молоді здорового способу життя та прищепленню духовних цінностей.

       Вже спланована виховна робота з учнями на 2018-2019 р,  робота педагога-організатора, соціального педагога, психолога школи, робота бібліотеки. Складено план ради профілактики, батьківського всеобучу, роботи методичного об’єднання класних керівників;  план заходів з профілактики бездоглядності дітей тощо.

       В школі працюватимуть гуртки та спортивні секції. Окрім гуртків, що працювали минулого навчального року, у школі відкрито нові гуртки: театральний, хореографічний, гра на фортепіано, гурток «Виховуємо патріотів»,  гандбол тощо

        Культурно-просвітницьким осередком школи є бібліотека, яка свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до плану роботи школи, керуючись  Законом України «Про освіту», «Про бібліотеку та бібліотечні справи» та «Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу».  Головним завданням шкільної бібліотеки на 2018/2019 навчальний рік  є забезпечення інформаційних потреб учнів та вчителів.  Школа  тісно співпрацює з Херсонською обласною бібліотекою ім. Дніпрової Чайки, Херсонським дитячим філіалом для дітей та юнацтва   № 15  та № 21, з дитячою міською бібліотекою «Гномики».

У школі організовано роботу психологічної служби, що забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку учнів, їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних та фізичних особливостей. Метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку дітей, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу. Діяльність психологічної служби здійснюється практичними психологам Овчаренко І.В. та  соціальним педагогом Спільною Ю.Ю.

Дитина повинна відчувати себе захищеною та у безпеці, тому завдання кожного вчителя створити для учнів комфортні умови перебування в освітньому закладі. Адже у сучасному світі серед дітей та учнівської молоді активізувались такі негативні явища як насильство, кібертретирування та булінг, що не може не викликати стурбованості й посиленої уваги широких кіл громадськості, освітян, батьків

Питання дитячого булінгу неодноразово обговорювалось на нарадах при директорові та методичних об’єднаннях класних керівників. Але і сьогодні воно залишається актуальним, адже за підрахунками Міжнародного дитячого  надзвичайного фонду ООН в  Україні 67 % дітей стикалися з випадками булінгу та 24% українських школярів піддавались булінгу. Тому потреба поширення взаємоповаги та позитивного ставлення один до одного серед дітей є дуже важливою. Питання булінгу у шкільному середовищі піднімається на державному рівні, тому виховну роботу упродовж року потрібно побудувати на основі довіри, поваги до гідності учня та спрямувати на розвиток всебічно розвиненої особистості.