Основні відомості про школу

Науково-методична проблема школи «Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього простору».

Мета: створення відповідних умов для впровадження компетентнісного підходу та інноваційних змін у процесі розбудови освітнього простору

Інноваційна діяльність: 

-сприяння всебічному розвитку особистості здобувачів освіти, формування в учнів компетентностей, визначених державним стандартом, підвищення якості знань учнів через формування в учнів наукового мислення;

-формування сучасного освітнього середовища; упровадження різних форм навчання (дистанційної, змішаного навчання тощо). 

Основні завдання педагогічного колективу  в  2020/2021 н.р.:

• Створювати сучасний освітній простір для здобувачів освіти з метою впровадження  Концепції НУШ; виконання Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої  освіти.

• Створити умови для формування в здобувачів освіти наукового мислення та  оволодіння ними ключовими компетентностями.

• Розвивати в здобувачів освіти індивідуальні здібності, мотивувати їх до ефективної освітньої діяльності.

• Стимулювати педагогічних працівників до професійного вдосконалення та новаторської діяльності.

• Забезпечити реалізацію особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, компетентісного підходів до реалізації виховного процесу в закладі освіти.

• Залучити батьківську громаду, представників органів державної влади, громадських і благодійних організацій до виховання дітей та учнівської молоді.

 

Основний зміст діяльності:
    інтелектуальний розвиток;
    художньо-естетичний напрямок;
    спортивно-оздоровча діяльність;
    розвиток комунікативних навичок.

У школі склалася своя 
система роботи:
   початкова школа - це школа розвитку;
   середня ланка - це школа індивідуального вибору;
   допрофільне навчання;
   старша школа - це профільне навчання, яке передбачає розвиток учнів у таких напрямках: філологічний, фізико-математичний, спортивний;
мова навчання - українська.
Школа пишається своїми вчителями. Станом на 
01.09.2020 року  в закладі працює 76 педпрацівників, з них:

7 мають педагогічне звання «учитель-методист»;

16 «старший учитель»;

39 спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії;

11 спеціалістів першої кваліфікаційної категорії;

11спеціалістів другої кваліфікаційної категорії;

15 спеціалістів;

Технічних працівників - 21 чол.