Основні відомості про школу

Науково-методична проблема школи «Створення ефективного освітнього середовища в умовах розбудови Нової української школи».
Мета: всебічний розвиток та виховання особистості школярів шляхом формування ключових компетентностей, в умовах розбудови Нової української школи
Основні завдання педагогічного колективу  в  2018/2019 н.р.:
-  формування сучасного освітнього середовища в школі згідно з вимогами Концепції Нової української школи.
- удосконалення система роботи з обдарованими учнями, підвищення якості підготовки учнів до предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, ЗНО.
-  упровадження  моніторингових досліджень якості освіти, як основи підвищення ефективності освітнього процесу;
-  інформатизація та комп'ютерізація  освітнього процесу;
- модернізація системи підвищення кваліфікації  педагогічних працівників;
- створення умов для особистісного розвитку, творчої самореалізації та утвердження людської гідності дітей з особливими потребами;
- посилення ролі формування  духовних та моральних цінностей учнівської молоді.
- продовження  роботи щодо оснащення школи сучасною матеріально-технічною базою.
- дотримання вимог чинного законодавства та прозорість і відкритість у використанні позабюджетних коштів.

Основний зміст діяльності:
    інтелектуальний розвиток;
    художньо-естетичний напрямок;
    спортивно-оздоровча діяльність;
    розвиток комунікативних навичок.

У школі склалася своя система роботи:
   початкова школа - це школа розвитку;
   середня ланка - це школа індивідуального вибору;
   допрофільне навчання;
   старша школа - це профільне навчання, яке передбачає розвиток учнів у таких напрямках: філологічний, фізико-математичний, спортивний;
мова навчання - українська.
Школа пишається своїми вчителями. Станом на 01.09.2018 року  в закладі працює 68 педпрацівників, з них:
спеціаліст вищої категорії –  37  чол.
спеціаліст І категорії – 12 чол.
спеціаліст ІІ категорії – 8 чол.
спеціаліст – 11 чол.
мають звання "старший вчитель" - 17 чол.
мають звання "учитель-методист" - 4 чол.
має звання "Заслужений учитель України" - 1 чол.
Технічних працівників - 21 чол.