Основні відомості про школу

Науково-методична проблема школи «Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього простору».

Мета: створення відповідних умов для впровадження компетентнісного підходу та інноваційних змін у процесі розбудови освітнього простору
Основні завдання педагогічного колективу  в  2019/2020 н.р.:
-розроблення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-розвиток професійної компетентності педагога  шляхом упровадження сучасних інноваційних технологій з питань формування компетентісного підходу щодо соціалізації учнів;

-розроблення загальних методичних рекомендацій з реалізації  проблеми компетентнісного підходу щодо соціалізації особистості та створення нового освітнього простору;

-підвищення ефективності проведення уроків та виховних заходів, підвищення рівня якості знань учнів;

- забезпечення всебічного розвитку дітей під час освітнього процесу;

-формування в учнів комплексу ключових компетентностей під час уроків та позакласної діяльності;

-виховання в учнів почуття патріотизму, відповідальності, толерантності, активної життєвої позиції.

 

Основний зміст діяльності:
    інтелектуальний розвиток;
    художньо-естетичний напрямок;
    спортивно-оздоровча діяльність;
    розвиток комунікативних навичок.

У школі склалася своя 
система роботи:
   початкова школа - це школа розвитку;
   середня ланка - це школа індивідуального вибору;
   допрофільне навчання;
   старша школа - це профільне навчання, яке передбачає розвиток учнів у таких напрямках: філологічний, фізико-математичний, спортивний;
мова навчання - українська.
Школа пишається своїми вчителями. Станом на 
01.09.2019 року  в закладі працює 68 педпрацівників, з них:
спеціаліст вищої категорії –  37  чол.
спеціаліст І категорії – 12 чол. 
спеціаліст ІІ категорії – 8 чол. 
спеціаліст – 11 чол. 
мають звання "старший вчитель" - 17 чол.
мають звання "учитель-методист" - 5 чол.
Технічних працівників
 - 21 чол.