Основні відомості про школу

Наукова проблема - «Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення освітнього  простору» 

Аспект проблеми - підвищення якості знань учнів через формування в учнів наукового мислення

Завдання педагогічного колективу:        

• Забезпечити   необхідні умови щодо  реалізації  впровадження нового Державного стандарту початкової та  базової загальної середньої освіти.

• Продовжувати інформатизацію освітнього процесу, використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення  всіх предметів навчального плану та управлінської діяльності.

• Створити умови для  оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями на основі розвитку їх наукового мислення,  творчості й мотивації до навчання. 

• Розвивати інноваційну діяльність, підтримувати педагогічні ініціативи вчителів для забезпечення рівного доступу кожної дитини  до якісної освіти та отримання якісної освіти на рівні Державних стандартів.

•  Забезпечити розвиток громадської активності та ініціатив учасників освітнього процесу.

•   Забезпечити виховання громадянина України,  формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, виховання  любові до рідної землі, українського народу, шанобливе ставлення до його культури.

• Розвивати учнівське самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.

• Створити умови для всебічного розвитку особистості, формувати навички здорового способу життя в учнівської молоді.

• Упроваджувати соціально-емоційне навчання в контексті реформи «Нова Українська школа».

 

Основний зміст діяльності:
    інтелектуальний розвиток;
    художньо-естетичний напрямок;
    спортивно-оздоровча діяльність;
    розвиток комунікативних навичок.

У школі склалася своя 
система роботи:
   початкова школа - це школа розвитку;
   середня ланка - це школа індивідуального вибору;
   допрофільне навчання;
   старша школа - це профільне навчання, яке передбачає розвиток учнів у таких напрямках: філологічний, фізико-математичний, спортивний;
мова навчання - українська.
Школа пишається своїми вчителями. Станом на 
01.09.2021 року  в закладі працює 76 педпрацівників, з них:

7 мають педагогічне звання «учитель-методист»;

16 «старший учитель»;

39 спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії;

11 спеціалістів першої кваліфікаційної категорії;

11спеціалістів другої кваліфікаційної категорії;

15 спеціалістів;

Технічних працівників - 21 чол.