Організація роботи спеціальних класів у 2021-2022 навчальному році

від 31.08.2021 року                                                                                                № 192-О

НАКАЗ

Про організацію роботи спеціальних 

класів для дітей, які потребують корекції 

фізичного та розумового розвитку 

у 2021-2022 навчальному році

 

Керуючись  Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Постановами Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 р. № 872 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», від 09.08.2018 року №588 «Про внесення змін до порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 року №607, наказу МОН України від 26.07.2018 року №814 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами» зі змінами, наказ МОН України від 16.08.2019 року №917, відповідно до листів МОН України від 18.05.2012 року № 1/9-384 «Про організацію навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання», від 26.07.12 №1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивної освіти», МОН України від 30.08.2021 року №1/9-436 «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році»,  згідно з висновками Комунального закладу «Херсонського міського інклюзивно-ресурсного центру», з урахуванням епідемічної ситуації в регіоні та дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. № 1236 (із змінами) «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постановою Головного державного санітарного лікаря України від 26.08.2021 р. № 9. за заявами батьків, протоколу педагогічної ради від 28.08.2021 року №1, з метою реалі¬зації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, диференціації та індивідуалізації навчання, створення належних умов для розвитку та інтенсивної педагогічної корекції 

НАКАЗУЮ:

1. З 01.09.2021 року організувати роботу спеціальних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами (далі -ООП),  які потребують корекції фізичного та розумового розвитку у 1В,  3В, 5В, 6В, 7В, 8В спеціальних класах. 

2. Призначити класними керівниками:

     1В клас- Мокрицьку Р.П.;

     4В клас- Сидоренко О.О.;

     5В клас- Яржемську І.В.;

     6В клас-Шестакову А.О.

     7В клас-Давидчук І.В.;

     8В клас- Сухотіну О.В..

3. Заступникам директора з навчально-виховної роботи   Галині ГРИЦАЄНКО, Сніжані ЛЕВЧЕНКО:

3.1. Забезпечити належні умови організації освітнього процесу та  перебування дітей з ООП у закладі.

3.2. Відповідно до затвердженого плану організувати роботу команди психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП.

3.3. Здійснювати систематичний контроль за дотриманням вимог Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП.

4. Практичному психологові школи Ірині ОВЧАРЕНКО, соціальному педагогові Юлії СПІЛЬНІЙ:

4.1. До 03.09.2021 року проаналізувати рівень  створених умов здійснення освітнього процесу для дітей з ООП спеціальних класів .

4.2. Сприяти актуалізації особистісного потенціалу розвитку дітей з ООП.

4.3. З метою розвитку мовлення, емоційно-вольової сфери та соціалізації дітей з ООП проводити корекційно-розвиткові заняття відповідно до розкладу.

4.4. Упродовж року консультувати батьків, або осіб, які їх замінюють, щодо особливостей розвитку, спілкування, навчання, професійної орієнтації та соціальної адаптації учнів. 

5. Класним керівникам та вчителям предметів, які працюють у спеціальних класах:

5.1. Додержуючись чинного законодавства, створювати оптимальні умови для здобуття повного освітнього рівня дітей з ООП, відповідно до особистісних потреб, індивідуальних здібностей, стану здоров’я.

5.2. Формувати позитивні міжособистісні стосунки учнів з порушенням психофізичного розвитку та їх ровесників у процесі внутрішкільної  інтеграції.  

6. Логопедам, вчителям корекційно-розвиткових занять з розвитку зв’язного мовлення Тетяні КРАЇНСЬКІЙ, Вікторії СОТНІКОВІЙ:

6.1 . Формувати навички читання та письма з виправленням дефектів звуковимови;

6.2 . Удосконалювати розвиток фонематичних процесів мовлення дітей з ООП.

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступників директора з навчально-виховної роботи Галину ГРИЦАЄНКО, Сніжану ЛЕВЧЕНКО.

Директор школи                                              Олександра ПОТУК