Чекаємо Вас за адресою:
м.Херсон
вул.Кости Хетагурова, 59
(0552) 37-28-97
(0552) 37-28-97
school-4-kherson@ukr.net
Новини
Коста Хетагуров 2018
12 Жовтня

Мистецтво навколо нас

Батьківські збори "Готуємося до ЗНО 2019"
12 Жовтня

 Готуємося до ЗНО-2019

Година спілкування в 3-Б класі
11 Жовтня

Година спілкування "Будь обережним з незнайомими людьми"

Виховна робота

Завдання виховної роботи

- вдосконалення системи планування виховної роботи та проведення корекційної роботи;

- удосконалення навчально-виховного процесу за допомогою комплексного підходу до психолого-педагогічної діагностики;

- розширення соціального досвіду учнів, формування життєвих навичок щодо захисту своїх прав та інтересів в різних формах самоуправління;ааааа

- реалізація потенціалу родинного виховання;

- використання інтерактивних технологій,  що сприяють формуванню в учнів умінь та навичок активної взаємодії і довіри.


Мета школи: 

• створювати умови для отримання кожним учнем того рівня освіти, що відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям; 

• виховувати всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією, здатного змінювати навколишній світ та впродовж життя вчитися.  


Педагоги школи у виховній роботі керуються Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту», Конвенцією ООН про права дитини, Національною програмою виховання дітей та учнівської молоді. Одним із найважливіших завдань педагогів є підготовка учнів до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина, трудівника, громадського діяча, сім’янина, товариша. 

Велика увага у школі приділяється соціальній адаптації учнів, розумінню ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків. Тому одним із основних питань у виховній роботі школи  залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння самовихованню й самореалізації школярів, вміння керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. 

Пріоритетним напрямом у виховній роботі є національно-патріотичне виховання, що сприяє формуванню у дітей та утвердженню у педагогів і батьків національних та загальнолюдських цінностей і якостей,  притаманних громадянину України.

 

 План роботи М/О класних керівників на 2017-2018 н.р.

 

 

У школі:

1. Сформовано МО класних керівників (щодня ведеться виховання учнів, систематично проводяться наради класних керівників, проводиться збір і аналіз методичного матеріалу, надається методична допомога класним керівникам).

2. Створено шкільне об'єднання учнів "Відродження" (обрано президента школи, розподілено обов'язки членів учнівської ради. Робота ведеться за напрямами).

3. Створено систему позакласної роботи (на безкоштовній основі близько 72% учнів школи відвідують секції та гуртки).

4. Сформовано шкільні традиції (проведення заходів: День знань, День здоров'я, День учителя, День туризму, свято «Прощання з букварем», День захисника України, День Збройних сил України, День Гідності та Свободи, Всесвітній День Інваліда, День Святого Миколая, новорічні свята, День рідної мови, конкурс «Школа має таланти», свято Останнього дзвоника, Випускний вечір, пришкільний табір «Веселий дзвіночок»).

5. Встановлено тісний зв'язок з громадськими організаціями.

6. Сформовано батьківські комітети, проводиться батьківський всеобуч.

 

Робота педагогів школи  спрямована на:

- вдосконалення  навчально-виховного процесу за допомогою комплексного підходу до психолого-педагогічної діагностики учнів;

-  розширення соціального досвіду учнів, формування життєвих навичок щодо захисту своїх прав та інтересів в різних формах самоуправління;

-  реалізацію  потенціалу родинного виховання;

-  використання інтерактивних технологій,  що сприяють формуванню в учнів умінь та навичок активної взаємодії і довіри;

- оптимальне поєднання індивідуальної, групової та масової виховної роботи;

- створення належних умов для особистісного зростання кожного учня (ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід;

- співпрацю з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями.

 

Педагогічний всеобуч батьків у 2017-2018 н.р.

 

Роботи з батьками здійснюється за  такими напрямками:

- обстеження матеріально-побутових умов проживання учнів;

- вивчення сімей, їхнього мікросередовища, виховного впливу на дитину;

- залучення батьків до навчально-виховного процесу;

- корекція виховної діяльності неблагополучних сімей та сімей, де виховуються діти, схильні до правопорушень.;

- допомога сім’ям, де виховуються сироти та діти позбавлені батьківської опіки;

- підготовка підростаючого  покоління до  дорослого та сімейного життя.

Школа тісно співпрацює з батьківською громадою, представниками державної влади, громадськими та благодійними організаціями, правоохоронними органами та установами системи здоров’я.