Засідання педагогічної ради - 14 січня 2021

 

 

       14 січня 2021 року в онлайн-режимі відбулося засідання педагогічної ради «Інноваційна діяльність освітнього закладу в системі формування компетентної особистості», завданням якої було оцінити  діяльність педагогічного колективу щодо формування в учнів ключових компетентностей, окреслити сильні й слабкі місця в освітній практиці, ресурси поліпшення ситуації; мотивувати творчу рефлексію, дискусію в колективі щодо пошуку перспективних педагогічних технологій формування та розвитку в учнів ключових компетентностей; підвищувати професійну компетентність педагогів, визначити перспективи роботи педагогічного колективу з формування в учнів ключових компетентностей.

                 

       У ході засідання розглянуто важливі питання, спрямовані на вдосконалення та оновлення  освітнього процесу.

     Директор освітнього закладу Олександра ПОТУК виступила про хід виконання рішень попередньої педради. Заступник директора з навчально-виховної роботи Сніжана ЛЕВЧЕНКО визначила основні напрями  інноваційної діяльності освітнього закладу в системі формування компетентної особистості. Практичний психолог закладу Ірина ОВЧАРЕНКО представила аналіз опитування педагогів освітнього закладу  щодо рівня формування в здобувачів освіти ключових компетентностей  у процесі вивчення навчальних предметів. Досвідом  роботи з формування ключових компетентностей в учнів молодшого віку поділилася вчитель початкових класів Юлія СРЕНКО. Інноваційні підходи до викладання предметів у 5-9,11 класах з використанням інформаційно-комунікаційних технологій презентувала учитель української мови та літератури Ніні ДЕМЧЕНКО. Цікавими власними знахідками поділилася з присутніми учитель інформатики Олена ЛЕВЧЕНКО. Учитель музичного мистецтва Наталія ШАМБІР наголосила на важливій ролі самоосвіти в професійному вдосконаленні педагогів і ознайомила колег із цікавими і змістовними онлайн-платформами.  Про нові підходи до оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, зокрема про застосування формувального оцінювання в 5-9 класах, виступила учитель французької та англійської мов Ганна ШЕСТАКОВА.

       Важливим аспектом роботи освітнього закладу сьогодні є оцінювання власної діяльності. У ході засідання схвалено розроблене робочою групою педагогів освітнього закладу Положення про моніторинг якості освітнього процесу у Херсонській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 Херсонської міської ради.

       Належна увага в освітньому закладі приділяється підвищенню кваліфікації педагогічних працівників. Учитель географії Юрій ЗАЙШЛИЙ представив звіт про проходження онлайн-курсу «Географічні задачі» на платформі «Всеосвіта», надавши клопотання про визнання підвищення кваліфікації та копію сертифіката. Відповідно до чинних вимог, згідно з рішенням педагогічної ради, визнано результати підвищення кваліфікації Юрія ЗАЙШЛОГО (36 годин) за напрямом «Формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту».

лллл

дддд

дддд

дддд