Вийшла збірка методичних рекомендацій

Педагогічний колектив Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Херсонської міської ради має великий досвід навчання дітей із особливими освітніми потребами. Упродовж 2018-2019 навчального року творча група вчителів інклюзивних та спеціальних класів уклала збірку методичних рекомендацій «Діяльність команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами як запорука гармонійного розвитку особистості: методичні рекомендації» (укладачі О.І.Потук, О.В.Юдіна - Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, 2019.  -  98 с.), яку схвалено до друку на засіданні кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти» (протокол №2 від 01 квітня 2019р). У розробці збірки брали участь вчителі освітнього закладу: Грицаєнко Г.А., Левченко С.В., Троян А.Ю., Токар Д.О., Мильнік С.В., Країнська Т.М., Сидоренко О.О., Спільна Ю.Ю., Золотаревська Л.М., Кононович С.М., Поливач О.А., Новицька О.В., Овчаренко І.В.,  Гришаєва О.М.

У роботі представлені матеріали з питань діяльності команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у Херсонській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 Херсонської міської ради,  теоретичних та практичних аспектів щодо створення освітнього середовища для дітей з обмеженими можливостями здоров’я, надано практичні поради щодо організації освітнього процесу у класах з інклюзивною формою навчання, проведення корекційно-розвиткових занять з дітьми з різними функціональними порушеннями.

Методичні рекомендації розраховані на вчителів і керівників закладів загальної середньої освіти, фахівців, які працюють з дітьми з інвалідністю, батьків дітей з особливими освітніми потребами та всіх, хто зацікавлений у реалізації психолого-педагогічного супроводу інклюзивної практики в освітньому закладі.

Вітаємо колег з виданням збірки!

апап

прпр