Серпнева педрада 2021

Серпнева педрада 2021

30 серпня 2021 року в освітньому закладі пройшло засідання педагогічної ради «30-й перший дзвоник в Україні: курс на підвищення якості освіти», у ході якого педагогічний колектив розглянув нагальні питання організації 2021/2022 навчального року та напрями вдосконалення освітнього закладу. Зокрема визначено науково-методичну проблему в 2021/2022 навчальному році - «Компетентісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення освітнього простору» (аспект проблеми - підвищення якості знань учнів через формування в учнів наукового мислення),  

завдання педагогічного колективу:        

• Забезпечити   необхідні умови щодо  реалізації  впровадження нового Державного стандарту початкової та  базової загальної середньої освіти.

• Продовжувати інформатизацію освітнього процесу, використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення всіх предметів навчального плану та управлінської діяльності.

• Створити умови для  оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями на основі розвитку їх наукового мислення, творчості й мотивації до навчання. 

• Розвивати інноваційну діяльність, підтримувати педагогічні ініціативи вчителів для забезпечення рівного доступу кожної дитини до якісної освіти та отримання якісної освіти на рівні Державних стандартів.

• Забезпечити розвиток громадської активності та ініціатив учасників освітнього процесу.

• Забезпечити виховання громадянина України,  формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливе ставлення до його культури.

• Розвивати учнівське самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.

• Створити умови для всебічного розвитку особистості, формувати навички здорового способу життя в учнівської молоді.

• Упроваджувати соціально-емоційне навчання в контексті реформи «Нова Українська школа».

На засіданні членами колективу схвалено установчі документи закладу:

• План роботи Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Херсонської міської ради на 2021/2022  н.р.;

• Освітню програму  Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Херсонської міської ради на 2021/2022  н.р.;

• Порядок організації освітнього процесу в період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) в Херсонській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 Херсонської міської ради в 2021/2022 навчальному році;

• Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Херсонської міської ради;

• структуру та режим роботи  Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Херсонської міської ради  в  2021/2022 н.р.;

• розклад уроків Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Херсонської міської ради  в  2021/2022 н.р.;

• графік роботи груп подовженого дня роботи  Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Херсонської міської ради  в  2021/2022 н.р..

Також у ході педради обговорено питання, пов’язані з  організацією дистанційного освітнього процесу та інші важливі аспекти педагогічної діяльності в новому навчальному році.