Педрада січень 2019

 

 

 

Останнім часом в освітніх колах все частіше звучить термін «мультимедійні технології». Дійсно, сучасне викладання неможливе без використання мультимедіа технологій як інструменту для вдосконалення та оптимізації освітнього процесу. Мультимедіа, маючи особливий вплив на здобувача освіти, дає змогу інтенсифікувати процес навчання, надати динамізму, гнучкості, посилити його прикладну спрямованість, формує в дітей основні освітні компетентності.

10 січня 2019 року відбулося планове засідання педагогічної ради «Упровадження мультимедійних технологій  в освітньому процесі». Заступник директора з НВР Левченко С.В. розкрила питання необхідності  використання мультимедійних технологій у сучасній школі як передумову для  підвищення якості знань, бо в їх основі лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, уміння самостійно здобувати знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення, формування навичок мислення високого рівня. Адже застосування мультимедійних технологій передбачає не тільки використання готового продукту, а й створення власних робіт: публікацій (збірок, альманахів, листівок, буклетів, бюлетенів), презентацій, веб-сайтів тощо).    Завдяки використанню мультимедійних технологій відбуваються суттєві зміни в освітньому процесі, в центрі якого  знаходиться особистість учня, а головною метою стає розвиток інтелектуальних і творчих здібностей школярів, їхньої пізнавальної активності, усвідомлення моральних цінностей, що згодом дасть змогу їм стати здатними до самореалізації, самостійного мислення, уміння працювати над розв'язанням важливих життєвих проблем.

До активного обговорення зазначеної теми долучилися педагогічні працівники закладу. Практичний психолог Овчаренко І.В. ознайомила присутніх із результатами анкетування педагогів школи щодо використання мультимедійних технологій в освітньому процесі. Учитель інформатики О.В.Левченко провела майстер-клас із використання QR-кодів у освітньому процесі. Учитель музичного мистецтва Ременюк М.П. розкрила питання формування основних компетентностей засобами мультимедійних технологій. Досвідом роботи щодо формування в учнів критичного мислення засобами мультимедіа поділилася учитель зарубіжної літератури Сорока І.А.. Учитель мистецтва та художньої культури Шамбір Н.В. ознайомила присутніх із багатьма формами мультимедійних технологій, які можна впроваджувати при вивченні різних предметів.

Потім учасники педради у 2-х робочих групах виконали практичні завдання, а всі охочі змогли висловити власну думку щодо зазначеної теми.

Засідання педагогічної ради було змістовним і цікавим. Кожен учитель освітнього закладу надихнувся новими ідеями щодо осучаснення підходу до навчання та виховання дітей засобами мультимедійних технологій.

дж

ол

 

длд