ДПА 2019

Державна підсумкова атестація 2019

Державна підсумкова атестація  (ДПА)— це перевірка відповідності освітнього рівня випускників  закладів загальної середньої освіти І, ІІ, III ступенів та професійно-технічних навчальних закладів  державним вимогам.

ДПА складають випускники 4-х, 9-х, 11-х класів, а також випускники коледжів і професійно-технічних навчальних закладів. В 11-му класі ДПА проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Це означає, що результати ЗНО з трьох навчальних предметів зараховуються випускникам 11 класів як результати ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти.

ДПА проводиться наприкінці навчального року з предметів, перелік яких щороку визначається і затверджується Міністерством освіти і науки України. Обов’язковою є атестація з української мови.

ДПА проводиться у письмовій формі. Завдання укладаються освітніми закладами відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.

Результати ДПА визначаються за 12-бальною шкалою за загальними критеріями оцінювання. Бали, отримані за атестацію, не впливають на річні оцінки і виставляються окремо.

   Освітні заклади самостійно визначають терміни проведення ДПА в 4-х і 9-х класах. ЗНО проводиться за графіком УЦОЯО. Учні, які не з’явилися на  ДПА з поважних причин (хвороба, смерть близьких, надзвичайні ситуації, навчання за кордоном), мають право скласти атестацію в інші терміни. Учні 11-х класів, які не з’явилися на ДПА під час основної сесії ЗНО, мають право скласти атестацію під час додаткової сесії ЗНО.

Від проходження атестації за заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників звільняються особи з особливими освітніми потребами та особи, які за станом здоров’я не можуть проходити атестацію ( за умови надання відповідних довідок).

ДПА у 4-х класах

Для випускників початкової школи ДПА проводиться з метою перевірки якості освіти. Атестація проводиться у формі підсумкових контрольних робіт з двох предметів: української мови (включає читання) і математики.           Завдання для ДПА складають учителі освітніх закладів на основі вимог Міністерства освіти і науки і затверджують керівники закладу освіти. Завдання є єдиними для всіх класів паралелі.

Графік проведення ДПА визначається педагогічним колективом школи на засіданні педагогічної ради. Контрольні роботи в 4-х класах проводяться на другому чи третьому уроці, крім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і після святкових. На проведення контрольної роботи відводиться один урок: 5 хв. — на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. — на її виконання.

Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою і не враховуються при виставленні річних оцінок з предметів. Вони проставляються в окрему колонку в класному журналі й свідоцтві.

ДПА у 9-х класах

У 9-х класах державна підсумкова атестація проводиться з трьох предметів:

1.     української мови;

2.     математики;

3.     предмета за вибором учнів: українська література, зарубіжна література, іноземна мова (англійська, німецька, іспанська, французька мова відповідно до навчального плану закладу освіти), історія України та всесвітня історія, правознавство, географія, біологія, хімія, фізика, інформатика. 

ДПА в 11-му класі

Після 11-го класу учні складають атестацію у формі ЗНО з трьох предметів:

1.     українська мова та література — обов’язково;

2.     історія України або математика — на вибір;

3.     будь-який предмет з визначеного переліку на вибір випускника.

Для складання ДПА можна обрати і математику, і історію України. 

Здобувачі освіти можуть бути звільнені від зовнішнього незалежного оцінювання та скласти атестацію в закладі освіти, якщо вони:

-мають захворювання або патологічний стан, зазначений у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», та не реєструвалися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів);

-за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти отримали відмову в реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов. Терміни атестації таких здобувачів освіти в закладі освіти визначаються наказом керівника закладу освіти.

 

Документи, які регулюють проведення ДПА-2019

 

 

1. Порядок проведення  державної підсумкової атестації, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України №1369 від 07.12.2018.

2. Наказ Міністерства освіти і науки України № 931 від 22.08.2018 Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.

3. Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533).

4. Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність».

5. Інструкція про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров'я, затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України від 01 лютого 2013 року № 72/78.